Home // Tag Archives: ปวดเข่าด้านหลัง

Tag Archives: ปวดเข่าด้านหลัง

หยุดปวดเข่า เราทำได้

จากหนังสือคู่มือบำบัดโรค เล่ม 1 วางจำหน่ายที่ Se-ed Book ทุกสาขา ใครมีอาการปวดเข่าเป็นอาการสามัญประจำตัวยกขาขึ้น ทราบไหมว่าอาการปวดเข่านั้นสามารถบอกเราได้หลายอย่างทีเดียว เพราะต้นเหตุการปวดเข่าของแต่ละท่านนั้นมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป สาเหตุของอาการปวดเข่าในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ เกิดการอักเสบหรือบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ และ โรคต่างๆ เช่น เก๊าต์, รูมาตอยด์ เกิดจากการใช้งานข้อเข่าหนักมาเป็นเวลานาน หรือเกิดจากความเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น เรียกว่า “โรคข้อเข่าเสื่อม” ซึ่งโดยปกติจะเป็นโรคที่มีอาการเรื้อรัง ต่อเนื่อง และจะเริ่มแสดงอาการอย่างเด่นชัดเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ในบางกรณี ก็มีคนไข้ที่มีอายุยังน้อย แต่กลับมีอาการปวดเข่าเรื้อรัง หรือที่แพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่า ข้อเข่าเสื่อม โดยไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ เนื่องจากไม่มีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เป็นปัจจัยอันสมเหตุสมผลอันจะก่อให้เกิดอาการปวดเข่าได้ เช่น นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แทบทั้งวัน ขับรถส่วนตัว ...

Read More »