Home // Tag Archives: นวดลดเครียด

Tag Archives: นวดลดเครียด

ผมร่วง ผมบาง

สาเหตุของ ผมร่วง ผมบาง • ความเสื่อมของร่างกายและฮอร์โมนเพศ • สารอาหารเลี้ยงรากผมลดลงมาก • ไขมันอุดตันที่รูขุมขน • ความเครียดจนอักเสบ สาเหตุที่ 1 ความเสื่อมของร่างกายและฮอร์โมนเพศ ผมร่วงเพราะฮอร์โมนเพศชายหรือ Testosterone (ซึ่งมีในผู้หญิงเช่นกัน) จับกับ ตัวรับฮอร์โมนบริเวณหนังศีรษะที่ชื่อว่า เอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทส (5α-reductase) ซึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายเนื่องจากอายุ หรือ การใช้ชีวิตที่หักโหมจนเกินไป ทำให้เซลล์ของร่างกายเริ่มเสื่อมถอยย่อยสลายทำลายตัวเองลงไปลักษณะของผมร่วงผมบางคือ เส้นผมจะเล็กลงเรื่อย ๆ รากผมหดตัวลง จนหลุดร่วงง่ายในที่สุดดังภาพทั้งชายและหญิงที่มีลักษณะแตกต่างกัน ต้นเหตุ เพราะ พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับได้ไม่สนิท ใช้สมองติดต่อกันเป็นเวลานาน ทานอาหารที่ทำให้ร่างกายเสื่อมถอยปริมาณมากเกินไป เช่น อาหารปิ้ง-ย่าง อาหารทอด เนื้อสัตว์และน้ำตาลปริมาณมาก การแก้ไขพฤติกรรม ...

Read More »