Home // Tag Archives: ขาบวม

Tag Archives: ขาบวม

เบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวาน สารอาหารในอาหารปัจจุบันลดลงอย่างมาก เช่น พืชผักที่ใช้ปุ๋ยเร่งการโต เนื้อสัตว์ที่เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ร่างกายต้องดูดซึมน้ำตาลมากขึ้นมาเก็บไว้ เพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารแปรรูปที่มีสารอาหารน้อย มีเอนไซม์ในการย่อยสลายน้อย ขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การสารอาหารในร่างกายไม่ทั่วถึง ระบบย่อยและดูดซึมอาหารทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การทานอาหารไม่เป็นเวลา ไม่ทานอาหารเช้า, อายุมากขึ้นทำให้ระบบเผาผลาญทำงานลดลง, หักโหมงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน ทานอาหารซ้ำเดิมไม่หลากหลาย ทานน้ำเปล่าน้อยจนเกินไป อาการเริ่มต้นของ โรคเบาหวาน 1. หิวน้ำ และ หิวอาหารบ่อย เพราะเซลล์ในร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน 2. ง่วงนอนง่าย เพราะค่าน้ำตาลในเลือดขึ้นๆลงๆ 3. น้ำหนักเริ่มลด เพราะสารอาหารในเลือดไม่พอต้องดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อ 4. มือเท้าชาได้ง่าย เพราะเลือดเริ่มข้นหนืดการไหลเวียนได้น้อย อาการของ “โรคเบาหวานเรื้อรัง” 1. กล้ามเนื้อน้อยลง เพราะโดนดึงเอามาใช้เป็นพลังงานจนกล้ามเนื้อเหลว ...

Read More »