Home // การแพทย์ทางเลือก // อาหารปลอดสารพิษช่วยให้ไม่ป่วย

อาหารปลอดสารพิษช่วยให้ไม่ป่วย

ยุคสมัยนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น มีการทานอาหารประเภทมังสวิรัติ อาหารเจ หรือน้ำผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ และจะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอีกมากมาย เพื่อหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่ต้องเจ็บป่วยกับสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในผัก-ผลไม้

ทำไมผักปลอดสารพิษจึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

ในกระบวนการปลูกผัก-ผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ทั่ว ๆ ไปนั้น ล้วนแล้วแต่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลง เพื่อให้ผลผลิตออกมาสวยงาม เจริญเติบโตไว แต่ไม่ได้นึกถึงว่าถ้าหากสารเคมีเหล่านี้เข้าไปในร่างกายแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ผลกระทบไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น แต่ยังกระทบไปในหลาย ๆ ด้าน เช่น

 • ด้านสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเกษตรกร และผู้บริโภค เพราะจะต้องมีการสูดดม หรือรับประทานเข้าไป ถ้าหากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานสารเคมีจะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ร่ายกายเกิดอาการเจ็บป่วย เป็นโรคต่าง ๆ หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้

ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร

 • ยาฆ่าแมลง
 • ยากำจัดหนูและสัตว์แทะ
 • ยากำจัดวัชพืช
 • ยากำจัดเชื้อรา

ผลเสียของการใช้สารเคมี

 1. สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผลผลิตไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่า ถ้าบริโภคผลผลิตที่มีสารเคมีสะสมเข้าไปกันเป็นเวลานานจะมีผลต่อสุขภาพได้ อาการสำหรับผู้ที่ได้รับสารเคมีในระยะเริ่มต้น คือ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ กระหายน้ำ น้ำหนักลด ผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง ถ้าได้รับสารพิษมากขึ้น ๆ ทำให้มีอาการอาเจียน หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ น้ำลายฟูมปาก หรือหมดสติได้
 2. เกษตรกรได้รับสารพิษโดยการสูดดม หรือโดนผิวหนัง เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคปอด โรคผิวหนัง ฯลฯ เช่น หลอดลมอุดตัน ไซนัสอักเสบ ปอดอักเสบ ผิวหนังอักเสบ เป็นแผล มีผื่นแดง มะเร็งกระดูก หรือมะเร็งต่าง ๆ เป็นต้น
 • ด้านสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่าย เมื่อใช้สารเคมีมาใช้ในการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตที่ได้มานั้นเจริญเติบโตไว และมีแมลงมาทำลาย เมื่อมีแมลงมาทำลายผลผลิตนั้นก็มีการนำยาฆ่าแมลงมาฉีด และเมื่อหากแมลงเหล่านั้นได้รับยาฆ่าแมลงมากขึ้น เริ่มมีการต่อต้านยาฆ่าแมลง ทำให้เกษตรกรต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สารเคมีก็จะตกค้างอยู่ในดิน ทำให้ไม่สามารถใช้ดินตรงนั้นมาทำการเพาะปลูกได้อีก

ขั้นตอนในการล้างสารเคมีในผักจะยุ่งยาก และไม่สามารถล้างสารเคมีที่ตกค้างได้หมด

 • ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำ แช่ไว้ 10 นาที
 • น้ำส้มสายชูกับน้ำแช่ไว้ 10 นาที
 • เกลือป่นกับน้ำ แช่ไว้ 10 นาที

ผักปลอดสารพิษ กระบวนการเพาะปลูกมากจากธรรมชาติทั้งหมด ไม่ใช้สารเคมี ไม่มียาฆ่าแมลง การเจริญเติบโตก็เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่มีสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงใด ๆ ตกค้างอยู่ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ผักปลอดสารพิษ และผักไร้สารพิษต่างกันอย่างไร

ผักปลอดสารพิษ เป็นการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีเฉพาะในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด สารเคมีนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยทางกระทรวงสาธารณสุขมีข้อกำหนดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด และจะต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้เช่นกัน แต่ผักบางชนิดก็พบสารพิษตกค้างมากเกินมาตรฐาน เช่น ผักคะน้า กะหล่ำปลี พริก กะเพรา ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เป็นต้น

ผักไร้สารพิษ กระบวนการเพาะปลูกจากธรรมชาติ 100% ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลง หรือการใช้ปุ๋ยเคมี จะใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ผลผลิตที่ได้จะมีสารอาหาร แร่ธาตุ และที่สำคัญคือไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกร และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้จากผักที่ไม่มีสารพิษ

 • เกษตรกร และผู้บริโภค ไม่ได้รับสารพิษ ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย
 • ลดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องนำเงินมาซื้อสารเคมี หรือยาฆ่าแมลง
 • เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 • เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะสารเคมีที่อยู่ในดิน น้ำ หรืออากาศลดลง

วิธีล้างผักก็ง่ายมาก คือ ล้างหรือแช่ในน้ำเปล่า เสร็จแล้วก็ทานได้เลย

ด้วยเหตุนี้เองคนสมัยใหม่หลาย ๆ คน จึงหันมาบริโภคผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษกันมากขึ้น บางคนได้มีการปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน เพราะนอกจากจะไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกแล้วยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ทำไมไม่ควรทานผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการปลูกผักโดยไม่ใช่ดิน แต่จะใช้น้ำเพื่อทำให้ผักเจริญเติบโต ข้อดีคือ ปลูกง่าย ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก และไม่มีแมลงศัตรูพืช ข้อเสียคือ ในน้ำที่ทำการเพาะปลูกนั้นไม่มีแร่ธาตุ และสารอาหารจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเพื่อให้ผักได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่าการปลูกในดินถึง 1 เท่า ผลผลิตที่ได้จะสวย สด ดูน่ารับประทาน แต่ถ้าหากผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีสารเคมีไปนาน ๆ จนทำให้เกิดการสะสมสารเคมีในร่างกาย อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ หัวใจเต้นแรงผิดปกติ หรือเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*