Home // News Update // มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 60

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 60

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0

วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ Hall 6-8 เมืองทองธานี

  • สมุนไพรหายากจากทั่วประเทศไทย
  • บริการนวดไทยฝีมือชั้นครู
  • วิธีเริ่มต้นธุรกิจด้านสมุนไพร
  • นวัตำรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาทิ ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง คุณภาพระดับส่งออก
  • การเจรจาการค้าด้านธุรกิจสมุนไพร ทั้งในและต่างประเทศ
  • ไขความลับในการดูแลสุขภาพจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากปู่ ย่า ตา ทวด
  • อบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง อาทิ ความรู้สมุนไพรจีน กับโรคมะเร็ง
  • ผิวสวยด้วยสมุนไพรขัดผิว การทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสมุนไพร นวดกระชับพุงด้วยสมุนไพร
  • บริการตรวจรักษาโรคไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต เข่าเสื่อมด้วยแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 02-149-5696-7

เวปไซต์ natherbexpo.dtam.mpoh.go.th

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*