Home // News Update // Healthy Pearl Expo 8-14 มิ.ย. 60

Healthy Pearl Expo 8-14 มิ.ย. 60


งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและการรักษาร่างกายของเมืองไทย พบกับกิจกรรมในงานทอล์คโชว์ กิจกรรมโหราศาสตร์พยากรณ์โซนจับคู่สุขภาพ (Healthy Matching Zone) พบกับผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย และผู้สรรหาสินค้าเพื่อสุขภาพจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และจากผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากต่างประเทศต่างๆ มากกว่า 24 บูท

วันที่ 8-14 มิ.ย. 60 เวลา 10.00-21.00 ณ แกรนด์ฮอลล์ โซน C-D เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*