Home // การแพทย์ทางเลือก // สมุนไพรบำบัดโรค // “โรคอ้วน กับสมุนไพรลดความอ้วน”

“โรคอ้วน กับสมุนไพรลดความอ้วน”

Garlic

โรคอ้วน หมายถึง สภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันไว้ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นสำหรับหน้าที่ในร่างกาย จนทำให้มีน้ำหนักตัวมากกว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็น โดยวัดจากค่าดัชนีมวลกาย (Body Mas Index : BMI)

วิธีคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย  =  น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรที่ยกกำลังสอง

ผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 24 จัดว่าอ้วน

ผู้ชายที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 27 จัดว่าอ้วน

สาเหตุของโรคอ้วน

1. การกินอาหารมากกว่าความต้องการของร่างกาย

พฤติกรรมการกินตามใจปากมากเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย ร่างกายก็จะเปลี่ยนพลังงานที่เหลือใช้เก็บไว้ในรูปแบบของไขมัน เก็บสะสมไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นเหตุให้น้ำหนักตัวเกินและเกิดโรคอ้วนในที่สุด

2. พันธุกรรม

จากการศึกษาเกี่ยวกับโรคอ้วนของ Mayer พบว่าถ้าพ่อและแม่อ้วน ลูกมักจะอ้วนถึงร้อยละ 80  หากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วน ลูกมักจะอ้วนร้อยละ 40  และถ้าพ่อและแม่ไม่อ้วน ลูกมีโอกาสอ้วนร้อยละ 10

3. ความผิดปกติในการทำงานของต่อมไร้ท่อ

เช่น ต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ (Hypothyroidism) ทำให้การใช้พลังงานเพื่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายลดลง หรือการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมากเกินไป (Hyperinsulinism) ทำให้การสร้างและสะสมไขมันไว้ในร่างกายเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากโรคอ้วน

1. โรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆให้เพียงพอ ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น คนอ้วนมีโอกาสจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ 4-5 เท่า เมื่อมีความดันโลหิตสูงอยู่นานๆผนังหลอดเลือดจะหนาขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบแข็งและโรคหัวใจขาดเลือดมากขึ้น เมื่อหัวใจทำงานหนักนานๆเข้าหัวใจจะโตขึ้นและเกิดหัวใจวายได้

2. โรคเบาหวาน

เซลล์ไขมันของคนอ้วนมีขั้วรับอินซูลิน (Insulin receptor) ลดลง ทำให้อินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ ดังนั้นระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้น

3. อาการทางระบบทางเดินหายใจ

เนื่องจากคนอ้วนมีไขมันตามอวัยวะภายในช่องท้องมาก กระบังลมจึงถูกดันขึ้นมา ส่งผลให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ทำให้หายใจช้า และมีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย จึงมีอาการอ่อนเพลีย ซึม และเกิดหัวใจวายได้

4. โรคนิ่วในถุงน้ำดี

คนอ้วนมักมีระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงและอาจมีเมทาบอลิก (การเผาผลาญ) ของคลอเลสเตอรอลผิดปกติ ทำให้ความเข้มข้นของคลอเลสในน้ำดีมีมากขึ้น จึงเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่าย

5. โรคข้ออักเสบ

ผู้ที่อ้วนมากๆจะเกิดโรคข้ออักเสบจากข้อกระดูกเสื่อม (Osteoarthritis) ได้มาก เนื่องจากข้อต้องรับน้ำหนักตัวที่มากเป็นเวลานาน

การใช้สมุนไพรลดความอ้วน

การใช้สมุนไพรเพื่อลดความอ้วนนั้น ต้องทำความเข้าใจดังนี้ว่า ไม่มีสมุนไพรตัวใดที่ช่วยลดความอ้วนได้โดยตรง แต่สมุนไพรบางตัวจะช่วยลดปัจจัยที่ทำให้อ้วนได้ดังนี้

– สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในทางระบาย เช่น มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ จะช่วยลดการดูดซึมโมเลกุลของไขมันเข้าสู่ผนังลำไส้ คือ ช่วยระบายไขมันออกมาพร้อมกับอุจจาระ จึงช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายได้

– สมุนไพรที่มีกากใยและพองตัวในกระเพาะอาหาร เช่น บุก ซึ่งมีสารแป้งที่เรียกว่า แมนแนน (Mannan) เมื่อสารนี้แตกตัวจะได้ กลูโคแมนแนน (Glucomannan) ซึ่งเมื่อสกัดออกมาเป็นผงเมื่อละลายน้ำจะดูดน้ำพองตัวได้ถึง 200 เท่า กลายเป็นวุ้นใยอาหารธรรมชาติ การกินผงวุ้นบุกก่อนมื้ออาหารประมาณครึ่งชั่วโมง การพองตัวของวุ้นจะช่วยให้กินอาหารได้น้อยลง

เรียบเรียงโดย พัชริน

Team

 

 

 

 

อ้างอิง

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ.(2550).คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพ:สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

วลัย อินทรัมพรรย์.(2530).โภชนบำบัด.กรุงเทพ:แสงทวีการพิมพ์.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*