Home // 2015 // November

Monthly Archives: November 2015

สัญญาณเตือนสุขภาพ ตามหลักอายุรเวท

เราทุกคนคงเคยผ่านประสบการณ์ ท้องอืด จุกเสียดแน่นเฟ้อ อาหารไม่ย่อย กันมาบ้างไม่มากก็น้อย เราเองก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่มักพูดถึงในมุมมองของการแพทย์แผนจีน ที่อธิบายถึงผลเสียต่อการย่อยไม่ได้ ที่เป็นสาเหตุให้เส้นลมปราณติดขัด จนมีอาการไม่พึงประสงค์ตามมามากมาย คราวนี้ เราจะพูดถึงผลเสียของอาการอาหารไม่ย่อยในทางอายุรเวทกันบ้าง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการแก้ไข วิธีกินดีแบบอายุรเวทในเบื้องต้น ให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งยาอะไรให้มากความ โดยรวมๆ แล้ว หลักการกินดีในแนวทางอายุรเวท ก็ใกล้เคียงสอดคล้องกับแนวทางการแพทย์ทั้งแผนจีน และแผนไทยอยู่มาก โดยอธิบายว่า ในการย่อยอาหารทุกมื้อของเรานั้น จะให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ ร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่ จำเป็นจะต้องมีไฟย่อย (Agni) ที่สมบูรณ์ คือ พอประมาณ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เมื่อเรามีไฟย่อยมีสมบูรณ์ การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายจะสามารถแปลงสารอาหารเป็นพลังงานละเอียด หรือเรียกว่า ojas (หมายถึงพลังงานชั้นเลิศที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกาย ซึ่งกลั่นกรองมาจากอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยที่มีประสิทธิภาพ) เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย  ...

Read More »