Home // การแพทย์ทางเลือก // ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ

ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ

1.2 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสีย 1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก

Read More »