Home // ใครไม่ป่วย Project

ใครไม่ป่วย Project

กิจกรรม “ใครไม่ป่วยฯ project ชวนเด็กกินผักครั้งที่ 1 @ โรงเรียนทอสี”

 กิจกรรม “ใครไม่ป่วยฯ project ชวนเด็กกินผักครั้งที่ 1 @ โรงเรียนทอสี” เกมส์  “มือปลาหมึก จมูกหมาน้อย”  เนื่องจากในปัจจุบันเด็กๆ ส่วนมากจะรู้จักผักและผลไม้ ที่อยู่ในรูปร่างเป็นชิ้นๆ  เป็นส่วนประกอบในอาหาร แต่เด็กน้อยคนนักที่จะสามารถบอกรูปร่างลักษณะที่แท้จริงของผักหรือผลไม้ชนิดนั้นๆ ได้ ใครไม่ป่วยฯ จึงมีการจัดกิจกรรมชวนเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 ของ “โรงเรียนทอสี” มาทำความรู้จักกับผักและผลไม้ให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากการดูด้วยตาแล้วยังต้องใช้มือ จมูกและลิ้น ช่วยในการแยกแยะผักแต่ละชนิด ด้วยการเล่นเกมส์ปิดตาเลือกผักที่มีชื่อว่า เกมส์ “มือปลาหมึก จมูกหมาน้อย”  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ – สอนให้เด็กๆ รู้จักสังเกตุ แยกแยะ รูปร่างลักษณะ รวมถึงกลิ่นและรสชาติเฉพาะของผักผลไม้แต่ละชนิด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ช่วยเลือกหยิบผักและผลไม้ เพื่อช่วยพ่อแม่ปรุงอาหารได้ถูกต้อง – ทำให้เรื่องผัก ผลไม้เป็นเรื่องใกล้ตัวผ่านการเล่นเกมส์ที่สนุกสนานเพื่อให้เด็กๆ กล้ารับประทานผักและผลไม้มากขึ้น – ...

Read More »