Home // Uncategorized

Uncategorized

ฤาษีดัดตน

ฤาษีดัดตน      ฤาษีหรือฤษี ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ  ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ในปี พ.ศ. 2331 เมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม (ปัจจุบันคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์) และข้อมูลของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน ระบุว่า มีเขาฤาษีดัดตน ซึ่งก็คือ สวนสุขภาพอยู่ใกล้พระวิหารทิศใต้ เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดำรินำเอาท่าดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถแก้เมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และประยุกต์กับคติของไทยที่ยกย่องฤาษีเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปฤาษีดัดตน แสดงท่าไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง      สมัยแรกสร้างนั้นปั้นด้วยดิน ...

Read More »

Matichon Healthcare 2017 1-4 มิ.ย. 60

ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกับมหกรรมสุขภาพ “เฮลท์แคร์ 2017” งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ กับการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายในงานพบกับกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยที่อัพเดทล่าสุดในทุกมิติ ทั้งสาระและความบ้ันเทิง เช่น การเสวนา เวิ์รคช็อป นิทรรศการ สัมมนาสุขภาพ-ความงาม บริการตรวจร่างกายฟรีจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้า บริการด้านสุขภาพกว่า 200 บูท อาทิ สมุนไพรไทย อาหารเพื่อสุขภาพ ยา และอาหารเสริม บริการด้านสุขภาพ สินค้าสุขภาพและความงาม และแพคเก็จสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ ราคาพิเศษสุดในรอบปี วันที่ 1-4 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 – 20.00 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More »